Bookmark and Share     Sitemap    
 

NYHEDSBOKSEN

Opkrævning for 2018 er sendt
ud til dem vi har mail adresser på
_____________________________

Næste generalforsamling
17. april 2018 Kl. 19.00
Afholdes i opholdsstuen
på Mols Camping,
Dråbyvej 13, 8400 Ebeltoft.

Se indkaldelsen HER

Indkommende forslag HER
__________________________

MEDLEMSKAB :

KR. 850,- pr lodsejer.
Beløbet indbetales via NetBank
til Sparekassen Kronjylland.
Reg: 9360 – Konto nr: 0011158544
MEGET VIGTIGT:
I meddelelsesfeltet skrives:
VAFFF adresse (vejnavn og nr.)  
 
___________________________
 
 
Opdateret Medlemsliste 2018  
KLIK HER
___________________________
 
 
 
 
 
 

Ønsker til vejlauget:

Nogle oplysningstavler ved indkørselsvejene,
Fyrreslugten og Villershøj, således vi selv, men også vores sommerhuslejere og andre kan følge med i vores område.
 
  
_____________________________
 
 
NYHED - NYHED - NYHED
 
Endelig har vi fået en hundeskov
i vores område.
Se mere >>> HER
 
_____________________________
 
*Vi mangler STADIG email adresser på medlemmerne.
Mail dem venligst til vafff@info.dk 
 
_____________________________
 
 

Vigtige telefonnmre:

ALARM - TRYK:   112
Politi - Ebeltoft:             87311448
Politi - Grenaa:              87311448
Lægevagten kl.16 - 08:  70113131
Ebeltoft Lægehus:          86341888
Falck - vagtcentralen:     70102030
Dansk Autohjælp:          70108090
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejlauget VAFFF  | vafff@info.dk